opdracht 1: Schrijf je naam in hierogliefen. Print is op te halen in de mediatheek.  http://www.patricklagrou.be/HIEROGLIEFEN.htm
opdracht 2: Speel het VOC spel  http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/spelletjes/voc_spel/
opdracht 3 : Rembrandtspel  http://www2.rijksmuseum.nl/REM400/index.jsp?cid=11-0

opdracht  4 : Dieven in de tijd. verschillende vragen over verschillende tijdvakken                  http://onderwijs.kb.nl/dieven_in_de_tijd/website/choose_time.htm
opdracht 5 :  http://www.begrotingsspel.nl/minfin_begrotingsspel.html
opdracht 6 : verschillende webkwesties om te bekijken.  http://www.webkwestie.nl/vo_digitheek/index.htm

Internet vaardigheden