Historisch overzicht

Zoals je hebt kunnen leren hebben we de geschiedenis voor het gemak in tijdvakken ingedeeld. Om het nog ingewikkelder te maken, behoren de 10 tijdvakken allemaal weer tot een Periode in de geschiedenis. 

periode naam  tijd
A. Prehistorie 1. Tijd van Jagers en Boeren tot 3000 v.Chr.
     
B. Oudheid 2. Tijd van Grieken en Romeinen van 3000 v.Chr. tot 500 n. Chr.
     
C. Middeleeuwen 3. Tijd van Monniken en Ridders  van 500 tot 1000 n.Chr.
  4. Tijd van Steden en Staten  van 1000 tot 1500
     
D. Vroegmoderne tijd 5. Tijd van Ontdekkers en  Hervormers  van 1500 tot 1600
  6. Tijd van Regenten en Vorsten  van 1600 tot 1700
  7. Tijd van Pruiken en Revoluties  van 1700 tot 1800
     
E. Moderne Tijd 8. Tijd van Burgers en Stoommachines.  van 1800 tot 1900
  9. Tijd van Wereldoorlogen  van 1900 tot 1950
  10. Tijd van Televisie en Computer.  van 1950 tot heden

Internet vaardigheden